Autorské právo a licenční podmínky užití

1. Zboží zakoupené v e-shopu www.rozumbrada.com je produktem autorské tvorby a proto jako jedinečné autorské dílo spadá pod ochranu podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. Zakoupením zboží v elektronické podobě v e-shopu www.rozumbrada.com získá nakupující možnost produkt vytisknout a užívat ke své vlastní potřebě, nikoli ho postupovat dalším uživatelům, ať již za úplatu nebo zdarma. Šíření, rozmnožování a poskytování zakoupených souborů třetím osobám je chápáno jako porušení autorských práv a licenčních podmínek o užívání.