OBCHODNÍ PODMÍNKY

   1. ÚVOD

   1.1. Provozovatelem eshopu www.rozumbrada.com je:
          Mgr. Kateřina Lichtenbergová
          adresa: Třída SNP 310/35, Hradec Králové
          IČ: 08432562
          kontakt: info@rozumbrada.com
   1.2. E-shop www.rozumbrada.com nabízí rozvojové aktivity, výukové pomůcky, logické a postřehové hry v jejich elektronické podobě. 
 

   2. REGISTRACE

   2.1. Registrace není pro nákup nutná
 

   3. NAKUPUJÍCÍ

   3.1. Nakupujícím se rozumí všichni uživatelé registrovaní na www.rozumbrada.com
   3.2. Všichni nakupující jsou povinni se seznámit a dodržovat obchodní podmínky a licenční podmínky.  

 
 4. PRODEJNÍ ZBOŽÍ

   4.1. Předmětem prodeje ( dále "prodejní zboží") jsou výukové pomůcky, rozvojové aktivity a hry v jejich elektronické podobě. 
   4.2. Prodejní zboží je detailně popsáno, nafoceno v detailu zboží, kde je i popsáno jeho použití v praxi. 
      

5. KUPNÍ SMLOUVA

   5.1. Kupní smlouva se uzavírá na základě závazné objednávky v internetovém obchodě www.rozumbrada.cz
   5.2. Po odeslání závazné objednávky, obdrží nakupující podklady k platbě, po uhrazení celé částky za objednávku pak obdrží emailem objednané materiály v elektronické podobě nebo odkaz k jejich stažení.

6. STORNO OBJEDNÁVKY

 
 6.1. Vzhledem k charakteru prodejního zboží a automatizaci prodejního procesu, je možné ze strany nakupujícího stornovat objednávku pouze do chvíle, než odešle platba za objednávku.
   6.2. Po odeslání platby za objednané zboží již nelze objednávku stornovat. Prodejní proces je automatizovaný a po připsání platby se automaticky odešlou objednané soubory na email nakupujícího. Tímto je prodejní proces ukončen. 
   

 7. REKLAMACE
  
   7.1. S ohledem na charakter prodejního zboží nelze jako reklamaci uznat fakt, že nakupující např. neumí zboží použít nebo mu nevyhovuje. Způsob použití zboží je detailně popsán, případně prodejce může indiviuálně na základě dotazu informace doplnit. 
  7.2. Jako reklamaci lze uznat neúplnost digitálních dat nebo např. chybu v dodaných souborech. 
  7.3. Prodejce se zavazuje, že na základě oprávněného podnětu od nakupujícího, v co nejkratší možné době, chybu dat opraví a dodá bezvadné soubory znovu. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

      8.1. Provozovatel e-shopu www.rozumbrada.com a zároveň správce osobních údajů zpracovává osobní a identifikační údaje uživatele dle příslušné legislativy. 
      8.2. Podrobné informace jsou rozepsány v samostatném článku o Ochraně osobních údajů.
      8.3. Uživatel dává při registraci souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzuje tím, že se s pravidly zpracování osobních údajů seznámil a rozumí jim.